foto Piotr Ślipiński


Załączniki (1, 1a, 3, 4, 5, 6, 7):

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DA-2203/02/P/MIIZ/2020      06.10.2020

Informacje:

 

Termomodernizacja budynku naukowo-badawczego i budynku socjalnego w Gdańsku Górki Wschodnie należących do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

Zamówienie z wolnej ręki nr DA-392-9-16-WR
Wykonawca: ANER-POL Janusz Śledź, 83-110 Tczew, ul. Nadbrzeżna 25
21.10.2016
acrobatOgłoszenie o udzieleniu zamówienia DA-392-9-16-WR 21.10.2016

Termomodernizacja budynków stacji badawczej Łomna- Las należących do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  9.06.2016
 Ogłoszenie o zamówieniu 9.06.2016
acrobat załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ 9.06.2016
załącznik nr 11 - projekt- dotyczy pakietu nr 3 (4Ł) 9.06.2016
załącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietów nr 1 (2Ł) i 2 (3Ł) 9.06.2016
załącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietu nr 1 (2Ł) 9.06.2016
załącznik nr 13 zdjęcia obiektów 9.06.2016
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(2Ł) i 2 (3Ł) 9.06.2016
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietu nr 3(4Ł) 9.06.2016
acrobatodpowiedzi na pytania 21.06.2016

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia"

29.06.2016

 

Termomodernizacja budynku laboratoryjno-biurowego w Ustrzykach Dolnych należącego do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  20.05.2016
 Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2016
acrobat załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ 20.05.2016
acrobatzałącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietów nr 1 (5U) i 2 (6U) 20.05.2016
acrobatzałącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 20.05.2016
załącznik nr 12 - STWIOR - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 20.05.2016
załącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(5U) i 2 (6U) 20.05.2016
załącznik nr 13 - zdjecia obiektu 20.05.2016
acrobatodpowiedzi na pytania I 25.05.2016
acrobatogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 21.06.2016
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.07.2016

 

 

Termomodernizacja budynku laboratoryjno-biurowego w Ustrzykach Dolnych należącego do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  20.05.2016
 Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2016
acrobat załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ 20.05.2016
acrobatzałącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietów nr 1 (5U) i 2 (6U) 20.05.2016
acrobatzałącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 20.05.2016
załącznik nr 12 - STWIOR - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 20.05.2016
załącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(5U) i 2 (6U) 20.05.2016
załącznik nr 13 - zdjecia obiektu 20.05.2016
acrobatodpowiedzi na pytania I 25.05.2016
acrobatogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 21.06.2016
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.07.2016

 

 

Termomodernizacja budynku laboratoryjno-biurowego w Ustrzykach Dolnych należącego do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  29.04.2016
 Ogłoszenie o zamówieniu 29.04.2016
acrobat załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ 29.04.2016
acrobatzałącznik nr 12 - STWIOR- dotyczy pakietu nr 3 (7U) 29.04.2016
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(5U) i 2 (6U) 29.04.2016
załącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietów nr 1 (5U) i 2 (6U) 29.04.2016
załącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 29.04.2016
załącznik nr 13 - zdjecia obiektu 29.04.2016
acrobatOdpowiedzi na pytania 09.05.2016
acrobatOdpowiedzi na pytania II 10.05.2016

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie

- art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dotyczy pakietów nr 1 (5U) i 2 (6U)

- art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty. Do upływu terminu na składanie ofert, tj. 17.05.2016 r., godz.: 10:00 nie wpłynęła żadna oferta – dotyczy pakietu nr 3 (7U)

18.05.2016